marijke_spendel_header_6.jpg

Hormoon maakt vrouwen empathisch

Meer dan 6 procent van de ouders heeft een half jaar na de geboorte het kind al eens stevig geschud in de hoop dat het zou ophouden met huilen. Hoe ouders reageren op huilende en ook lachende baby’s is daarom essentieel. Daarbij speelt het hormoon oxytocine een rol. Madelon Riem zocht uit wat dat precies in de hersenen doet.

Hormoon remt negatieve gevoelens

Eerdere studies hebben al aangetoond dat oxytocine de empathie en het vertrouwen verhoogt en de band tussen ouder en kind versterkt. Madelon Riem ontdekte in haar onderzoek dat oxytocine negatieve gevoelens remt en empathie en een warm gevoel versterkt, wanneer mensen huilende of lachende baby’s horen. Dat vergroot de kans op sensitieve reacties op een baby.

 

Reageren op lachen en huilen

Als baby’s huilen is dat een belangrijk signaal voor ouders. Huilen betekent dat er honger, dorst, of ander ongemak is. Huilen lokt troosten, voeden en koesteren uit bij ouders en andere opvoeders. Ook lachen versterkt de band tussen ouder en kind. Maar huilen kan ook irritant zijn en lachen wordt niet door alle ouders als een beloning ervaren. Daarom heeft Riem de rol van het hormoon oxytocine bij het horen lachen en huilen van baby’s experimenteel onderzocht. Oxytocine speelt onder meer een rol tijdens de zwangerschap en komt extra vrij bij borstvoeding geven.

Onderzoek in de MRI-scanner

Het onderzoek stond onder leiding van de pedagogen Marian Bakermans-Kranenburg en Rien van IJzendoorn (Universiteit Leiden). De helft van de onderzoeksgroep van 42 vrouwen kreeg via een neusspray oxytocine toegediend en de andere helft een spray met een placebo. Daarna luisterden alle vrouwen naar een reeks huil- en lachgeluiden van baby’s. Hun hersenactiviteit werd gemeten in de MRI-scanner en vergeleken met hersenactiviteit tijdens vergelijkbare akoestische geluiden, maar zonder huilen of lachen.

Beloning versterkt verbinding in hersenen

Vrouwen met de oxytocine-neusspray hadden tijdens huilgeluiden minder activiteit in een hersengebied dat een rol speelt bij angst en afkeer, de amygdala. Bovendien hadden ze juist meer activiteit in hersengebieden die belangrijk zijn voor empathie voor verdriet van een ander. Ook tijdens het luisteren naar lachende baby’s remde oxytocine de activiteit in de hersengebieden voor angst en afkeer. Daarnaast versterkte oxytocine de verbinding tussen deze amygdala en twee beloningsgebieden in de hersenen.

 

Radertje in mechanisme

Omdat het hier om vrouwen zonder kinderen ging, is een belangrijke vraag of deze uitkomsten ook gelden voor vrouwen mét kinderen. En voor vaders. Riem: ‘In dat geval hebben we een radertje in het mechanisme te pakken dat kan verklaren waarom sommige ouders sensitief zijn voor hun huilende baby en genieten als hun baby lacht, terwijl andere ouders zo’n warm gevoel niet hebben en bij (veelvuldig) huilen kunnen overgaan tot een hardhandige aanpak.’

 

Bron: Persberichten Universiteit Leiden

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.