marijke_spendel_header_7.jpg

Begeleiding met video verbetert contact ouders met te vroeg geboren kind

Vaders en moeders van te vroeg geboren baby’s hebben baat bij het bekijken van video’s van hun eigen omgang met de baby. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Anneke Tooten, dat ze op 19 mei verdedigt aan Tilburg University. Door deskundige begeleiding met behulp van video kunnen de ouders beter contact maken met hun baby en beter reageren op – vaak heel subtiele – signalen van de baby.

Anneke Tooten bestudeerde de effectiviteit van de zogenaamde Video Interactie Begeleiding (VIB) voor ouders van te vroeg geboren kinderen. VIB is een video-interventie waarbij ouders na de geboorte van hun kind samen met VIB-gecertificeerde verpleegkundige of pedagogisch medewerker videofragmenten terugkijken hoe zij omgaan met hun pasgeboren premature baby.

Ouders die de interventie hebben ontvangen, zijn meer gericht op de signalen van hun baby en trekken zich minder terug uit het contact. Bovendien hebben ze meer plezier en ervaren ze een sterkere band. Vooral voor moeders die een zeer traumatische bevalling hebben gehad is de interventie effectief gebleken.

Het onderzoek van Tooten toont verder aan dat een vroeggeboorte een enorme impact heeft op ouders, ook als de baby slechts een paar weken te vroeg is geboren (tussen de 32-37 weken). Deze ouders worden namelijk vaak overdonderd door de plotselinge bevalling, het zien van hun kwetsbare en kleine baby in de couveuse en de langere opname in het ziekenhuis. De resultaten zijn belangrijk voor de klinische praktijk; het proefschrift geeft richtlijnen voor de ondersteuning van ouders.

 Bron: Tilburg University

Moederstress en genetische kwetsbaarheid leiden tot meer kans op gedragsproblemen bij peuters

Kinderen die genetisch gevoeliger zijn voor stress en een moeder hebben met angstige en depressieve klachten tijdens de zwangerschap, hebben duidelijk meer kans op gedragsproblemen in de peutertijd. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus MC, waarop arts-onderzoeker Fleur Velders op woensdag 31 oktober is gepromoveerd.

Continue reading

Overmatig televisiekijken leidt tot gedragsproblemen peuters

Peuters vertonen vaker gedragsproblemen als zij veel en langdurig televisie kijken

Kinderen die tussen hun tweede en derde levensjaar overmatig televisie kijken, namelijk aanhoudend meer dan 1 uur per dag, ontwikkelen vaker gedragsproblemen dan kinderen die gematigd of geen televisie kijken. Dit uit zich in agressie, overactief gedrag, concentratieproblemen en ongehoorzaamheid. Vooral als kinderen reeds gedragsproblemen vertonen wanneer zij overmatig televisie gaan kijken, wordt het risico groter dat de gedragsproblemen aanhouden. Onderzoekers van het Erasmus MC publiceren hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Continue reading

Hormoon maakt vrouwen empathisch

Meer dan 6 procent van de ouders heeft een half jaar na de geboorte het kind al eens stevig geschud in de hoop dat het zou ophouden met huilen. Hoe ouders reageren op huilende en ook lachende baby’s is daarom essentieel. Daarbij speelt het hormoon oxytocine een rol. Madelon Riem zocht uit wat dat precies in de hersenen doet.

Continue reading

Tijdige herkenning taalstoornis: minder kinderen naar speciaal onderwijs

Tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis door middel van systematische screenings op het consultatiebureau heeft geleid tot een daling van 30% in het aantal kinderen op het speciaal onderwijs en tot betere taalvaardigheid. Daarmee zouden jaarlijks ongeveer 1932 kinderen tot de leeftijd van acht jaar extra in het regulier onderwijs kunnen blijven die anders naar het speciaal onderwijs hadden moeten gaan. Dit betekent een jaarlijkse besparing van in totaal 2 miljoen euro. Dit en meer concludeert Heleen van Agt, onderzoeker aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, in haar proefschrift, waar ze 16 maart op hoopt te promoveren.

Continue reading

Ouders trainen helpt bij kinderen met autisme

Onderzoekers van de Yale University stellen dat kindern met een autisme spectrumstoornis en gedragsproblemen beter reageren op een combinatie van medicijnen en training van de ouders dan alleen maar medicijnen.

Aan het onderzoek namen 124 kinderen deel tussen de 3 en 14 jaar oud met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen zoals langdurige woede-uitbarstingen, agressie of zelfverwondend gedrag.

Continue reading

Baby’s vanaf 6 maanden begrijpen al woorden

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat kinderen tussen de 6 en 9 maanden de betekenis begrijpen van woorden die veel gebruikt worden zoals hand, mond en melk.

Dat baby’s vanaf 6 maanden vertrouwd raken met woorden die ze dikwijls horen was al bekend. Nu is bewezen dat ze ook snappen wat woorden betekenen.
Tijdens het onderzoek zaten de kinderen bij hun ouders op schoot en keken naar een scherm waarop twee afbeeldingen verschenen.
De ouders, kregen door een koptelefoon te horen wat ze tegen hun kind moesten zeggen (bijvoorbeeld kijk naar de banaan of kijk naar de mond). Om te voorkomen dat ouders hun baby zouden helpen om naar het juiste plaatje te kijken waren zij geblinddoekt.
Uit de registratie van oogbewegingen bleek dat baby’s vaker naar de goede kant keken dan met toeval verklaard zou kunnen worden. Ook als de afbeelding complexer was keken ze vaak naar de het juiste plaatje.

Bron: Volkskrant dinsdag 14 februari 2012

Baby van 6 maanden kan al woorden begrijpen,

 

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.