marijke_spendel_header_1.jpg

Vergoedingen en kosten

Praktijk voor het (zeer) jonge kind biedt behandelingen in de Generalistische Basis GGZ

Veranderingen per 01-01-2015

Per 2015 zijn niet meer de zorgverzekeraars, maar de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voorwaarden voor vergoeding door de gemeente

De kosten voor de psychologische hulpverlening aan de jeugdige wordt door de gemeente gefinancierd als er een geldige verwijzing is èn als de betreffende hulpverlener een contract heeft met de gemeente waarin uw kind woont. Als bovenstaande van toepassing is, heeft u dus zelf geen kosten. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Praktijk voor het (zeer) jonge kind dient de declaratie direct in bij de gemeente.

Contracten

De praktijk voor het (zeer) jonge kind heeft contracten met de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, ‘s Gravenhage, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Geldige verwijzing

Wettelijk geldige verwijzers zijn huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten. Ook kan er doorverwezen worden door het sociale wijkteam of sociaal team van de gemeente. Zorgt u ervoor dat u een schriftelijke verwijzing /verwijsbrief aan uw psycholoog kunt overhandigen tijdens het eerste gesprek.

Verwijsbrief

Een voorwaarde om naar de Generalistische Basis GGZ verwezen te worden is een DSM-diagnose of een vermoeden hiervan.

In de verwijsbrief van de arts moet het volgende vermeld worden:

•NAW gegevens van de client en de geboortedatum

•NAW gegevens van de verwijzer en de AGB code

•verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ

•vermoeden van een DSM-diagnose

•de datum van de verwijzing dient te liggen voor de datum van de eerste afspraak

•klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis

Geen DSM diagnose, maar wel klachten

Als er bij uw kind geen sprake is van een DSM-diagnose, maar wel van klachten of als u geen diagnose wilt, kunt u kiezen voor behandeling op eigen kosten. U betaalt € 89,50 per consult en € 22,50 voor een telefonisch of email consult als u zich zonder verwijzing aanmeldt. Een heel consult bestaat uit een gesprek van 45 minuten en 15 minuten administratietijd.

Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de gemeenten vergoed.

 

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.