marijke_spendel_header_5.jpg

Werkwijze

Als u zorgen en vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind of als u opvoedingsproblemen ervaart kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website of telefonisch.

Als ik de hulp kan bieden die u zoekt, maken wij daarna een afspraak voor een intakegesprek en stuur ik u een intakeformulier.

Tijdens het intakegesprek spreken we over de problemen, uw vraag/vragen en verwachtingen, de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van uw kind op dit moment. Ook praten we over uw gezinssituatie.

Meestal vindt daarna een observatie van uw kind plaats. De observatie vindt bij u thuis en/of op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en/of in de spelkamer plaats. Ook maak ik gebruik van vragenlijsten om het probleem te verhelderen. Een voorbeeld hiervan is de vragenlijst om moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking te screenen.

Daarna vindt er een gesprek plaats over mijn bevindingen, ideeën over wat er aan de hand zou kunnen zijn en de mogelijkheden voor het oplossen van de problemen.

De behandeling kan bestaan uit ouderbegeleiding, speltherapie, opvoedingsondersteuning  met gebruik van video-opnames. Ook kan het nodig zijn nader onderzoek te doen naar de oorzaak van het probleem (bijv. ontwikkelingsonderzoek, intelligentieonderzoek of onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling).

Klachten

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVGzP. Indien u een klacht heeft, vraag ik u dit met mij te bespreken. Op die manier kunnen we hierover in gesprek gaan en kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. Indien dit voor u onvoldoende recht doet aan uw klacht kunt u er voor kiezen een klacht in te dienen via de NVGzP.

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.