marijke_spendel_header_6.jpg

Sensorische informatieverwerking

Problemen in het gedrag van het kind kunnen te maken hebben met moeilijkheden in de verwerking van sensorische informatie. Sensorische informatie is informatie die via de zintuigen binnenkomt: de ogen (visueel), de oren (auditief) , de neus (reuk), de mond (smaak) en de huid. Belangrijk zijn ook de verborgen zintuigen: het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel uit de inwendige organen. Al deze zintuigen werken samen om er voor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving.

Bij de meeste kinderen verloopt de verwerking van sensorische informatie vanzelfsprekend en soepel. Maar kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen nemen informatie rommelig waar, ervaren informatie sterker of minder sterk in vergelijking met leeftijdsgenoten. Binnenkomende informatie wordt niet goed verwerkt waardoor moeilijkheden in gedrag kunnen ontstaan en dagelijkse activiteiten moeizaam kunnen verlopen. Het gedrag van het kind kan niet begrepen worden en als vreemd en onaangepast ervaren worden. Er is bij het kind geen sprake van niet willen, maar niet kunnen.

Voorbeelden van problemen in de sensorische informatieverwerking:

• negatief reageren op onverwachte of harde geluiden

• niet lijken te horen wat je zegt

• afgeleid zijn als er veel geluiden zijn

• niet reageren op zijn naam terwijl het gehoor in orde is

• last hebben van fel licht

• intens kijken naar voorwerpen en/of mensen

• bang als voeten los van de grond komen

• speeltuintoestellen of bewegend speelgoed ontwijken

• voortdurend beweging op zoeken en niet stil kunnen zitten

• vies worden vermijden of juist niet opmerken als handen of gezicht vies zijn

• van streek raken tijdens de verzorging

• gevoelig voor bepaalde stoffen

• alleen voedsel eten met bepaalde smaken

• kokhalzen bij bepaald voedsel

• kauwen of likken aan niet eetbare voorwerpen

• makkelijk ongelukjes krijgen

• overmatige risico’s nemen bij het spelen

Problemen in de sensorische informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor en zijn bij ieder kind verschillend. Een sensorisch informatieverwerkingsprobleem kan op zichzelf staan, maar komt ook voor in combinatie met bijvoorbeeld ADHD, autismespectrumstoornis of een spraaktaalprobleem.

In de Praktijk voor het (zeer) jonge kind kan een screening plaats vinden naar moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking. Op basis van de resultaten kunnen praktische adviezen gegeven worden voor de opvoeding thuis. Als er aanwijzingen zijn voor duidelijke problemen wordt verder onderzoek en behandeling geadviseerd bij een gespecialiseerde logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut, waar in het vervolgtraject graag mee wordt samengewerkt.

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking verwijs ik u naar de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking www.nssi.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.