marijke_spendel_header_6.jpg

Intelligentieonderzoek

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u een onderzoek naar de intelligentie van uw kind wilt:

  • het gaat niet goed met uw kind op school
  • uw kind doet sommige dingen heel goed (bijv op het gebied van taal , andere dingen gaan minder goed (bijv op het gebied van ruimtelijk inzicht)
  • het lijkt alsof uw kind zich trager ontwikkelt in vergelijking met leeftijdsgenoten
  • u heeft de indruk dat uw kind bovengemiddeld intelligent is
  • er zijn sociale en emotionele problemen en u vraagt zich af of verwachtingen en eisen ten aanzien van uw kind passend zijn.

Het doel van het intelligentie onderzoek is de algemene cognitieve mogelijkheden (intelligentie) van uw kind te meten. Het onderzoek levert een IQ score op,  geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en maakt duidelijk waar uw kind meer moeite mee heeft.

Bij jonge kinderen moet een intelligentiescore vooral gezien worden als een globale inschatting van het niveau van het cognitief functioneren en heeft een tijdelijk karakter. Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor hun intellectuele mogelijkheden. Dit kan betekenen dat het zinvol kan zijn om soms na een bepaalde tijd opnieuw een intelligentieonderzoek te laten doen om te kijken wat de actuele stand van zaken is.

Hoe gaat het intelligentieonderzoek

Intakegesprek

Voorafgaand aan het onderzoek maken we een afspraak voor een intake gesprek. In dat gesprek spreken we over de vragen en problemen die u ervaart in de ontwikkeling of gedrag van het kind. Ook staan we stil bij hoe de ontwikkeling tot nu toe verloopt.

Onderzoek

Het onderzoek  vindt plaats met de WPPSI-lll-NL. Dit is een intelligentietest voor kinderen in de leeftijd van 2;6 jaar t/m 7;11 jaar.

Een deel van de test doet een beroep op vaardigheden die met taal te maken hebben en een deel van de test bestaat uit doe-taken. Bij deze taken spelen goed kijken, ruimtelijk inzicht, overzicht hebben en motoriek een rol.

Bij kinderen vanaf vier jaar wordt ook gekeken hoe snel en nauwkeurig een kind eenvoudige informatie die het ziet kan verwerken.

Daarnaast wordt voor alle kinderen een score berekend voor hun algemene taalontwikkeling.

De opgaven in de test lopen op in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt om mee te komen en wanneer het te moeilijk wordt.

Verslag

Na het onderzoek werk ik de resultaten en mijn observaties uit. Hier maak ik verslag van.

Adviesgesprek.

In dit gesprek bespreken we de resultaten van het onderzoek en de betekenis hiervan voor opvoeding en onderwijs.

Kosten

Een richtprijs voor het onderzoek (intakegesprek, onderzoek, rapportage, adviesgesprek) is €495,- en wordt na overleg nader bepaald.

 

 

Bron 2011 Drs Y Kaldenbach, GZ-psycholoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.