marijke_spendel_header_6.jpg

Ontwikkelingsonderzoek baby en peuter

 

De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel en ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen lopen vroeg en andere kinderen zijn snel met hun eerste woordjes. Meestal gaat het goed, maar soms zijn er zorgen en is er bijvoorbeeld een vermoeden dat de ontwikkeling trager verloopt. Het is belangrijk om problemen in de ontwikkeling op tijd te signaleren, zodat u in de opvoeding rekening kunt houden met deze problemen en eventuele hulp kan worden ingezet.

Hoe gaat het onderzoek

Intakegesprek

Voorafgaand aan het onderzoek maken we een afspraak voor een intake gesprek. In dat gesprek spreken we over de vragen en problemen die u ervaart in de ontwikkeling of gedrag van het kind. Ook staan we stil bij hoe de ontwikkeling tot nu toe verloopt. We spreken bijvoorbeeld over de spraaktaalontwikkeling, het spelen, grove en fijne motoriek, eten en slapen.

Onderzoek

Voor het onderzoek maak ik gebruik van de Bayley Scales of Infant Development. Het doel van deze test is om de algemene mentale en motorische ontwikkeling van jonge kinderen (1-42 maanden) vast te stellen en mogelijke achterstanden te signaleren.

Het onderzoek vindt plaats in aanwezigheid van u. Met behulp van spelmateriaal van de Bayley ontwikkelingsschalen stimuleer ik uw kind om te laten zien wat het wel en nog niet kan. Het spelmateriaal is aantrekkelijk en de meeste kinderen vinden het onderzoek leuk.

De resultaten van het onderzoek maken duidelijk of uw kind zich overeenkomstig zijn of haar leeftijd ontwikkelt en of er gebieden in de ontwikkeling zijn die extra aandacht vragen.

Verslag

Na het onderzoek werk ik de resultaten van het onderzoek en mijn observaties uit. Hier maak ik verslag van.

Adviesgesprek

In dit gesprek bespreken we de resultaten van het onderzoek en de betekenis hiervan voor u en voor uw kind.

Kosten

Een richtprijs voor het ontwikkelingsonderzoek is €425,- en wordt na overleg nader bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.