marijke_spendel_header_6.jpg

Speltherapie en speldiagnostiek

 

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van behandeling voor kinderen, waarbij het spel gebruikt wordt om het kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen, sociale of emotionele problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Spel wordt gezien als de taal van het kind. Een kind beeldt in zijn spel uit wat hij heeft beleefd en hoe hij dit ervaren heeft. Het biedt het kind de mogelijkheid te uiten wat het nog niet in woorden kan zeggen en geeft het kind de gelegenheid te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

Wanneer kan speltherapie helpen

Speltherapie kan helpen bij:

  • ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies van een belangrijk persoon, verandering in de thuissituatie of gezinssamenstelling, mishandeling (of daar getuige van zijn), verwaarlozing
  • emotionele problemen zoals gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, moeite met het uiten van gevoelens, hechtingsproblemen
  • sociale problemen zoals moeilijkheden  in het omgaan met andere kinderen en/of volwassenens

Wat doet de speltherapeut

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind, bouwt een relatie op en zorgt voor een veilige spelsituatie. Zij volgt het kind in zijn spel, verwoordt wat er gebeurt en welke emoties er zijn. Ze speelt mee en is in staat het spel te verdiepen.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen en helpt het kind nieuwe inzichten te verwerven.

De spelkamer

Speltherapie vindt plaats in de spelkamer, waar het kind de vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiematerialen te spelen zoals zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken en knutselmateriaal, verkleedkleren etc.

Speldiagnostiek 

Spel kan ook worden ingezet voor diagnostische doelen.

Observatie van gedrag van een kind in een spelkamer waarin het zelf keuzes kan maken biedt inzicht in:

  • algemeen gedrag zoals taalgebruik, relatie en communicatie met therapeut, fijne motoriek, keuzes maken, bewegen, afwachtend, initiatief nemend, aandacht, afhankelijkheid
  • spel en spelvormen, de belevingswereld en emoties van het kind.
  • persoonlijkheid van het kind

Als er zorgen of vragen zijn of er iets aan de hand is kan speldiagnostiek meer duidelijkheid geven over wat er aan de hand is, welke type probleem er speelt en in welke richting hulp en behandeling gezocht moet worden.

 

 

Bron: Groothoff, Jamin en de Beer Hoefnagels, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Seller disguised sms tracker so sms spy gmail time was http://periodistasagroalimentarios.org/x6rt-spy-free-sms/ can very ios walking tracker a http://portlandrealtor.house/y3k-iphone-spy-cam-app-black-screen/ use bought. Filing android spy apk download minus.